logo

Zarząd

 

Mycielska Jolanta

Ślotała Jacek

Jełowicki Konrad

Kwilecka Magdalena

Starowieyski Wojciech

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

Copyright © 2015 Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA