logo

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „POKOLENIA POKOLENIA”

Forma i struktura stowarzyszenia „POKOLENIA POKOLENIA” dają możliwość systematycznej realizacji zadanych sobie celów przystosowanych do oczekiwań młodych.

Stowarzyszenie zostało powołane przez osoby mające wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą na polu zarówno charytatywnym jak i społecznym. Wiodącym projektem są organizowane od 1998 roku Bale Debiutantów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Kilkanaście lat działalności potwierdza potrzebę przekazywania, z pokolenia na pokolenie, podstawowych i niepodważalnych wartości, przypominania o kanonach postawy moralnej i obywatelskiej oraz krzewienia tradycji związanych z kulturą obycia. Polskimi tradycjami zainteresowane są nie tylko osoby, które w nich wzrosły, ale i polonijna młodzież poszukująca swojej tożsamości. Młodzież ta zdaje sobie sprawę, że wiedza, oparta tylko na teorii czy na literaturze, nie wystarcza i nie pozwala rozróżnić tego, co w polskim dziedzictwie było i jest istotne i unikalne, od tego co jawi się jedynie jako ulotny element czy dekoracja. Młodzież ta doskonale rozumie, że przekazywanie tradycji powinno odbywać się w sposób żywy i praktyczny, wzbogacony symbolami. Czasy, w których żyjemy nacechowane są migracją i tworzeniem diaspor. Polacy, tak w kraju jak i za granicą, nie są wolni od tego trendu. Stąd istotne jest, aby osoby żyjące w fizycznym oddaleniu od ojczyzny zachowały więź rodzimej tradycji.

Charytatywny wymiar wydarzenia – pozyskiwanie środków na wsparcie humanitarnych projektów tak w Polsce, jak i w świecie, motywuje ludzi dobrej woli. Szczególnie młode pokolenie chętnie angażuje się w akcje pomocy potrzebującym.

Stowarzyszenie „POKOLENIA POKOLENIA” nawiązuje współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, które popierają obrany cel, uczestniczą w realizacji bądź wspierają go materialnie.

Jolanta Mycielska

JM podpis2

Prezes Stowarzyszenia „POKOLENIA POKOLENIA”

Copyright © 2015 Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA